Image for carousel.
Image for carousel.
Image for carousel.
Náměšťský cyklomaraton
11.5.2019

MTB závod pro širokou veřejnost zařazený do Galaxy série 2019.

Závod se jede o pohár města Náměště nad Oslavou.

Náměšť nad Oslavou
pátek 10.5.2019
 • 19:00 až 21:00 | Prezentace | mapa
sobota 11.5.2019
 • 07:30 až 11:00 | Prezentace | mapa
 • 11:30 | Start | mapa
 • 12:50 až 13:00 | Předpokládaný návrat prvních závodníků | časový limit 4 hodiny | mapa
 • 15:30 | Vyhlášení | mapa
Startovné:
 • 450 Kč na místě
Kategorie

muži A1 do 39 let
muži B1 40-49 let
muži C1 50 a více let
ženy D1 do 39 let
ženy E1 40 a více let

Občerstvení

2 občerstvovací stanice.

Partnerem občerstvovacích stanic je Penco. Dále bude k dispozici voda, iontový nápoj, tyčinky, ovoce a další. V cíli obou tras bude občerstvení na stravenky.

Obecné informace

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů (pouze krátká trať), závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů (pouze krátká trať), nebo zákonného zástupce! Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bajkových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

mapa

dva okruhy

sobota 11.5.2019
 • 07:30 až 11:00 | Prezentace | mapa
 • 12:00 | Start | mapa
 • 12:50 až 13:00 | Předpokládaný návrat prvních závodníků | časový limit 4 hodiny | mapa
 • 15:30 | Vyhlášení | mapa
 • 19:00 až 21:00 | Prezentace | mapa
Startovné:
 • 450 Kč na místě
Kategorie

M3 mládež-junioři 14 – 18 let
Z3 mládež-juniorky 14 – 18 let
A2 muži 19 – 39 let
B2 muži 40 – 49 let
C2 muži 50 – 59 let
D2 muži 60 a více let
E2 ženy 19 – 39 let
F2 ženy 40 a více let

Občerstvení

1 občerstvovací stanice.

Partnerem občerstvovacích stanic je Penco. Dále bude k dispozici voda, iontový nápoj, tyčinky, ovoce a další. V cíli obou tras bude občerstvení na stravenky.

Obecné informace

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů (pouze krátká trať), závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů (pouze krátká trať), nebo zákonného zástupce! Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bajkových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

mapa

1 okruh

sobota 11.5.2019
 • 07:30 až 09:30 | Prezentace | mapa
 • 10:00 | Start | mapa
 • 11:00 | Vyhlášení | kategorie do 9 let | mapa
 • 15:30 | Vyhlášení | kategorie 10 - 13 let | mapa
Startovné:
 • 50 Kč na místě
Kategorie

M8-9 žáci 8-9 let
M1 mladší žáci 10-11 let
Z1 mladší žákyně 10-11 let
M2 starší žáci 12-13 let
Z2 starší žákyně 12-13 let

Obecné informace

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů. Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků.

mapa

Trasa povede po Masarykově náměstí a v přilehlém okolí.

 • Kategorie 8-9 let děvčata pojedou jeden dlouhý okruh.
 • Kategorie 8-9 let chlapci pojedou dva dlouhé okruhy.
 • Kategorie 10-11 let děvčata pojedou dva dlouhé okruhy.
 • Kategorie 10-11 let chlapci pojedou tři dlouhé okruhy.
 • Kategorie 12-13 let děvčata pojedou tři dlouhé okruhy.
 • Kategorie 12-13 let chlapci pojedou čtyři dlouhé okruhy.
sobota 11.5.2019
 • 07:30 až 09:30 | Prezentace | mapa
 • 10:00 | Start | mapa
 • 11:00 | Vyhlášení | mapa
Startovné:
 • 50 Kč na místě

Odrážedla zdarma

Kategorie
 • odrážedla
 • Z5 děvčata do 5 let
 • Z6-7 žákyně 6-7 let
 • Z8-9 žákyně 8-9 let
 • M5 kluci do 5 let
 • M6-7 žáci 6-7 let
Obecné informace

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů. Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků.

mapa

Trasa kolem Masarykova náměstí

 • Kategorie do 5 let a odrážedla pojede jeden krátký okruh.
 • Kategorie 6-7 let pojedou tři krátké okruhy.
Účast
Pro fungování funkce kalendář závodů je třeba se přihlásit!
Fotogalerie
Další ročníky
Komentáře
Pořadatel:
Erik Hubcej
Tel.: 774 938 758
E-mail: erik.h@post.cz