Image for carousel.
ITMS PLAST NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON
12.5.2018

Náměšťský cyklomaraton nabízí dvě trasy: 57 a 28 kilometrů. Závod pro každého...

Dětské závody

Náměšť nad Oslavou
pátek 11.5.2018
 • 21:00 až 23:00 | Prezentace | mapa
sobota 12.5.2018
 • 09:30 až 13:00 | Prezentace | mapa
 • 13:30 | Start | mapa
 • 14:50 až 15:00 | Očekávaný příjezd prvních závodníků | mapa
 • 18:00 | Cílový limit | mapa
Startovné:
 • 350 Kč předem na účet
 • 450 Kč po 2.5. na účet a na místě

Přihlášky:  http://ptime.cz/event/itms-plast-namestsky-cyklomaraton/

Startovní listina: http://ptime.cz/startovka-namestsky-cyklomaraton-2018/

účet KB č.ú.: 86-2698320207/0100
název účtu TJ Sokol Náměšť n. O., Sadová 259, 675 71 Náměšť nad Oslavou

jako variabilní symbol uvádějte číslo vygenerované přihlašovacím systémem

 -není možné platit jedním příkazem za více účastníků

Kategorie

muži A1 19-29 let
muži B1 30-39 let
muži C1 40-49 let
muži D1 50 a více let
ženy Z1 19-29 let
ženy H1 30 a více let

Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů.

Občerstvení

Na trase budou dvě občerstvovací stanice. Partnerem občerstvovacích stanic je Penco. Dále bude k dispozici voda, iontový nápoj, tyčinky, ovoce a další. V cíli obou tras bude na stravenky na výběr mezi hovězím gulášem a buchtičkami s krémem.

Obecné informace

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů (pouze krátká trať), závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů (pouze krátká trať), nebo zákonného zástupce! Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bajkových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

mapa
pátek 11.5.2018
 • 21:00 až 23:00 | Prezentace | mapa
sobota 12.5.2018
 • 09:30 až 13:00 | Prezentace | mapa
 • 14:00 | Start | mapa
 • 14:50 až 15:00 | Očekávaný příjezd prvních závodníků | mapa
 • 18:00 | Cílový limit | mapa
Startovné:
 • 450 Kč po 2.5. na účet a na místě
 • 350 Kč předem na účet

Přihlášky:  http://ptime.cz/event/itms-plast-namestsky-cyklomaraton/

Startovní listina: http://ptime.cz/startovka-namestsky-cyklomaraton-2018/

účet KB č.ú.: 86-2698320207/0100
název účtu TJ Sokol Náměšť n. O., Sadová 259, 675 71 Náměšť nad Oslavou

jako variabilní symbol uvádějte číslo vygenerované přihlašovacím systémem

 -není možné platit jedním příkazem za více účastníků

Kategorie

M3 mládež-junioři 15 - 18 let
Z3 mládež-juniorky 15 - 18 let 
A2 muži 19 - 29 let
B2 muži 30 - 39 let
C2 muži 40 - 49 let
D2 muži 50 - 59 let
E2 muži 60 a více let
Z2 ženy 19 - 29 let
H2 ženy 30 - 39 let
F2 ženy 40 a více let

Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů.

Občerstvení

Na trase bude jedna občerstvovací stanice. Partnerem občerstvovacích stanic je Penco. Dále bude k dispozici voda, iontový nápoj, tyčinky, ovoce a další. V cíli obou tras bude na stravenky na výběr mezi hovězím gulášem a buchtičkami s krémem.

Obecné informace

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů (pouze krátká trať), závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů (pouze krátká trať), nebo zákonného zástupce! Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bajkových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

mapa
Účast
Pro fungování funkce kalendář závodů je třeba se přihlásit!
Výsledky
Další ročníky
Komentáře