Image for carousel.
Image for carousel.
Rakovnické Cyklování
21.7.2023 - 23.7.2023

14. ročník Rakovnického cyklování

Silniční kritérium je součástí Unie amatérských cyklistů.

Program 2023

Rakovník
sobota 22.7.2023
 • 08:30 až 09:45 | Prezentace | mapa
 • 10:00 až 10:30 | Start | individuálně v intervalech | mapa
 • 14:30 | Cíl | časový limit 4 hodiny | mapa
 • 15:00 až 15:30 | Vyhlášení výsledků | mapa
Startovné:
 • 400 Kč platba předem, na dvojici
 • 500 Kč platba předem i na místě, na dvojici

Pro závody dvojic není zajištěno on-line přihlašování, proto je potřeba přihlášku, která je ke stažení ve formátu PDF, odeslat e-mailem na adresu sunkovsky@croy.z, nebo ji odevzdat v informačním centru na náměstí v Rakovníku. Dále je možné se přihlásit až v místě startu při prezenci.

Za startovné obdržíte v cíli občerstvení, nápoj, upomínkový předmět, lístky na sobotní losování tomboly, zdravotní zabezpečení.

Startovní listina

Kategorie

Junioři J* 15 - 17 let (věkový průměr dvojice 15 - 18 let)

Ženy Z bez rozdílu věku (účastníci: žena - žena)

Dvojice mix MIX bez rozdílu věku (účastníci: muž - žena)

Senioři muži S 1 18 - 39 let (věkový průměr dvojice 18 - 39 let)

Senioři muži S 2 40 - 49 let (věkový průměr dvojice 40 - 49 let)

Veteráni muži S 3 50 - 59 let (věkový průměr dvojice 50 – 59 let)

Veteráni muži S 4** 60 - více let (věkový průměr dvojice nad 60 let)

Elektrokolaři E bez rozdílu věku a pohlaví (účastníci: muž – muž; muž – žena)

* - jen s písemným souhlasem alespoň jednoho z rodičů

** - jen s písemným souhlasem alespoň jednoho z dětí, partnerky, nebo statné pečovatelky!!!

Doporučené vybavení

Horské nebo trekingové kolo, mapník, občerstvení a pití na cestu, mobilní telefon, který je povinný mít alespoň jeden pro dvojici.

Obecné informace

- V rámci podpisu Startovní listiny (přihlášky k závodu) se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

- Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1. 4. 2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1. 5. 2004) a pokyny pořadatelů

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

- Účastníci startují na vlastní nebezpečí - Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

- Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

Upozornění: VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 10 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu.

mapa

V prostoru konání závodu (na silnicích, polních a lesních cestách) bude umístěno 20 kontrol, které budou mít soutěžící dvojice zakreslené v mapě a jejich umístění budou mít popsány na kartičce slovně. Mapu dvojice obdrží od pořadatelů 1 minutu před startem.

Nejvzdálenější kontroly budou umístěny cca 15 km od Rakovníka.

sobota 22.7.2023
 • 10:30 až 11:45 | Prezentace | mapa
 • 12:00 až 12:30 | Start | individuálně v intervalech | mapa
 • 13:30 až 14:00 | Cíl | časový limit 1,5 hodiny | mapa
 • 15:00 až 15:30 | Vyhlášení výsledků | mapa
Startovné:
 • 200 Kč na místě (rodič jako doprovod neplatí)

Za startovné obdržíte v cíli občerstvení (občerstvení a nápoj), upomínkový předmět, lístky na losování tomboly, zdravotní zabezpečení.

Kategorie

Dítě v kočárku + rodič pěšky P1 (bez rozdílu věku a váhy)

Dítě pěšky P2 ročníky 2017 – 2019 (3 – 5 let)

Dítě na kole C1 ročníky 2020 – 2021 (2 – 3 roky)

Dítě na kole C2 ročníky 2018 – 2019 (4 – 5 let)

Dítě na kole C3 ročníky 2016 – 2017 (6 – 7 let)

Dítě na kole C4 ročníky 2014 -2015 (8 – 9 let)

Dítě na kole C5 ročníky 2012 – 2013 (10 – 11 let)

Dítě na kole C6 ročníky 2010 – 2011 (12 – 13 let)

Dítě na kole C7 ročníky 2008 – 2009 (14 – 15 let)

Povinné vybavení

Jízdní kolo v dobrém technickém stavu s vzadu vybavené červeným (blikajícím) světlem, přilba, dětská reflexní vesta a mobilní telefon, který je povinný mít doprovod dítěte u sebe!

Doporučené vybavení

Mapník, občerstvení a pití na cestu.

Obecné informace

- V rámci podpisu Startovní listiny (přihlášky k závodu) se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

- Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1. 4. 2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1. 5. 2004) a pokyny pořadatelů

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

- Účastníci startují na vlastní nebezpečí - Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

- Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

Upozornění: VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 10 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu.

mapa

Závod dvojic na kolech nebo pěšky rodiče a dítěte, z nichž závodník je dítě a rodič doprovod.

V prostoru konání závodu města Rakovníka a jeho nejbližšího okolí bude umístěno 20 kontrol, které budou mít soutěžící dvojice zakreslené v mapě, případně kontroly tajné (v mapě nezakreslené), které budou mít umístění popsány na kartičce slovně. Mapu dvojice obdrží od pořadatelů 1 minutu před startem.

Cílem závodu je ve stanoveném časovém limitu najít v terénu co nejvíce kontrol a tím nasbírat co nejvíce bodů. Každá kontrola má jinou hodnotu bodů. Kontroly závodníci objíždějí v libovolném pořadí.

sobota 22.7.2023
 • 10:30 až 12:45 | Prezentace | mapa
 • 12:30 až 15:00 | Tréninky | mapa
 • 15:30 až 16:30 | 1. kolo | mapa
 • 17:00 až 18:00 | 2. kolo | mapa
 • 18:00 až 18:30 | Vyhlášení | mapa

Registrace: www.cuds.cz

registrační formulář

V den konání závodu se nebude možné na místě registrovat.

Kategorie

JUNIOR - do 18 let včetně 

▪ povinná závodní licence – Český svaz cyklistiky

dovrší-li v daném roce 9 až 18 let

▪ POZOR – do 15 let věku závodníka musí být na závodě fyzicky přítomný zákonný zástupce

ELITE - do 29 let včetně

▪ povinná závodní licence – Český svaz cyklistiky

dovrší-li v daném roce 19 až 29 let

MASTERS - do 30 let včetně

▪ povinná závodní licence - Český svaz cyklistiky

dovrší-li v daném roce 30 až 65 let

OPEN - bez rozdílu věku

▪ nelicencovaní závodníci (každý, kdo nemá zřízenou závodní licenci pro daný rok)

ŽENY - bez rozdílu věku

▪ není povinná závodní licence

Povinnosti závodníka

 Závodník nesmí být v době tréninku a závodu pod vlivem žádné návykové, nebo omamné látky. Pořadatel je oprávněn provést, v průběhu konání akce, namátkovou dechovou zkoušku. V případě odmítnutí dechové zkoušky bude závodník diskvalifikován. Projevuje-li závodník známky požití návykové nebo omamné látky bude ze závodu diskvalifikován. O jeho chování může pořadatel informovat ostatní závody.

▪ Závodník je povinen se zúčastnit setkání závodníků (Riders Meeting).

▪ Závodník je povinen mít předepsané chrániče, viz. níže.

▪ Závodník je povinen absolvovat alespoň jednu tréninkovou jízdu.

▪ Všechna horská kola, použitá v závodech UD musí být poháněna pouze lidskou silou.

▪ Všechna horská kola, použitá v závodech UD musí být vybavena dvěma, na sobě nezávislými, brzdami.

▪ Je zakázáno používat pneumatiky vybavené kovovými hroty nebo bodci.

▪ Závodníci se mohou zúčastnit závodu pouze na horském kole, které odpovídá dané disciplíně. Závodník ručí za své kolo, které musí být v dobrém technickém stavu a bez vědomých poškození (zejm. prasklin na rámua komponentech).

▪ Závodník při pohybu mimo závodní trať musí dodržovat všechny zákony pro pohyb na pozemních komunikacích.

▪ Helmy s kamerami jsou povolené během tréninku, kvalifikační i finálové jízdy.

Povinné chrániče

▪ Pro závody CUDS jsou závodníci povinni nosit chrániče uvedené níže, a to jak při tréninku, tak při závodní jízdě.

▪ Bez potřebného vybavení nebude závodníkovi umožněna účast v tréninku ani v závodu.

▪ Licencovaní závodníci do 18 let včetně (Junior)

- integrální přilba (mtb / mx)

- chránič páteře nebo hrudní chránič (chráničová vesta – hruď + páteř)

▪ Licencovaní závodníci nad 18 let (Elite + Masters)

- integrální přilba (mtb / mx)

▪ Nelicencovaní závodníci a ženy (Open + Ženy)

- integrální přilba (mtb / mx) + brýle, chránič páteře nebo hrudní chránič (chráničová vesta – hruď + páteř), chrániče kolen

▪ CUDS dále výrazně doporučuje všem závodníkům používání následujícího vybavení

- chránič páteře nebo hrudní chránič, chrániče kolen a holení, chrániče loktů, brýle, dlouhoprsté rukavice

Povinnosti pro účast

▪ Minimální věková hranice pro účast v závodě UD je stanovena na 9 let.

▪ Maximální věková hranice pro účast v závodě UD je stanovena na 65 let.

▪ Věková kategorie je dána rokem narození a skutečností, zda má účastník platnou závodní licenci. Pokud účastník není vlastníkem licence udělenou Českým svazem cyklistiky (dále jen „ČSC“), je automaticky zařazen do kategorie Open, a to bez rozdílu věku.

▪ Osoby mladší 15 let se závodu série Czech Urban Downhill mohou zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce staršího 18 let a zároveň s písemným souhlasem zákonného zástupce. Zákonný zástupce musí být přítomen po celou dobu trvání závodu. Zákonný zástupce nebo rodič na sebe bere plnou odpovědnost za nezletilého. * Rozhodující je vždy věk závodníka dosažený v den závodu.

▪ Osoby starší 15 let, které však nedosahují věku 18 let, se závodu série Czech Urban Downhill mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo s písemným souhlasem svých zákonných zástupců. Doprovodná osoba musí být přítomna po celou dobu trvání závodu. Její podpis nemusí být notářsky ověřen. Zákonný zástupce nebo rodič na sebe bere plnou odpovědnost za nezletilého. * Rozhodující je vždy věk závodníka dosažený v den závodu.

S ohledem na výše uvedené, prosíme o vyplnění formuláře, který je ke stažení níže. Vyplněný a podepsaný souhlas předložíte při prezenci. Bez řádně vyplněného a podepsaného dokumentu nebude závodníkovi umožněna účast v závodu.

KE STAŽENÍ: Formulář – Souhlas zákonného zástupce

Obecné informace

▪ Pravidla uvedená níže platí pro závody, které jsou součástí Czech Urban Downhill Series (dále jen „CUDS“).

▪ Urban Downhill (dále jen „UD”) je závod jednotlivců na čas ve sjezdu na horských kolech městem.

▪ Pro závody v UD jsou povoleny pouze dvě jízdy jednotlivých závodníků na čas.

▪ Výsledek závodníka do konečného pořadí je určen lepším časem z obou jízd. Pouze při závodech Mistrovství České republiky (dále jen „MČR”) a European Urban Downhill Cup (dále jen „EUDC“) se jako výsledný, počítá čas ze druhé (finálové) jízdy.

▪ Závodníci kategorie OPEN, umístěni na 1. až 10. příčce výsledného žebříčku celé série:

automaticky přestupují, v nadcházející závodní sezóně, do licencované kategorie

- každý závodník přestoupí do kategorie jemu příslušné dle věku

- poplatek za zřízení závodní licence pro daný rok hradí CUDS

- pokud se ve zmíněném roce neumístí závodník své kategorii na jedné z prvních pěti příček výsledného žebříčku celé série, může další rok startovat opět v kategorii Open. Tzn., Pokud se umístí na jedné z prvních pěti příček výsledného žebříčku celé série, musí startovat v licencované kategorii.

- toto pravidlo se poprvé zavádí na přelomu sezón 2023/2024

mapa

Velice oblíbená, technicky i fyzicky náročná trať provede jezdce lesem, městskou zástavbou až do samého centra města, na Husovo náměstí. Po cestě na jezdce bude čekat spousta překážek, střídání povrchů a dalších všemožných záludností.

neděle 23.7.2023
 • 08:30 až 09:45 | Prezentace | mapa
 • 10:00 | Start | všichni závodníci se musí dostavit 10 minut před startem | mapa
 • 13:15 | Cíl | časový limit je 3,15 hod. | mapa
 • 13:15 až 13:30 | Vyhlášení | mapa
 • 15:45 | Tombola | mapa
Startovné:
 • 300 Kč předem
 • 400 Kč předem i na místě

Registrace: www.sport-reg.cz

Kategorie

Muži MD 1 (19 - 29 let) 1994 - 2004

Muži MD 2 (30 - 39 let) 1984 - 1993

Muži MD 3 (40 - 49 let) 1974 - 1983

Muži MD 4 (50 - 59 let) 1964 - 1973

Muži MD 5 (60 a více let) 1900 - 1963

Ženy ZD 1 (19 - 39 let) 1984 - 2004

Ženy ZD 2 (40 a více let) 1900 - 1983

Organizační doplněk

Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, pořadatelům na trati nebo řediteli závodu v prostoru cíle. Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích a na startovních číslech.

Obecné informace

Po celou dobu závodu je potřeba důsledně dbát na dodržování dopravních předpisů, a to obzvlášť v obcích a na silnicích, protože závod se nejede na uzavřené trase, ale za plného provozu!

- V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

- Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1. 4. 2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1. 5. 2004) a pokyny pořadatelů

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

- Účastníci startují na vlastní nebezpečí

- Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

- Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

mapa

Trasa bude dočasně značena umístěnými bílými destičkami s červenou šipkou. Rozdělení a následné spojení tras bude výrazně označeno cedulemi. Celá trasa je bez problémů sjízdná nejen pro kola horská, ale i pro kola trekingová (crossová). Trasa vede z Rakovníka po silnicích do Lubné a dále po polních cestách, silnicích, cyklostezkách a lesních cestách západně od Rakovníka. V obci Šanov je rozdělení, ale i spojení tras. Občerstvení je v obci Petrovice. Na krátké trase je to cca 13 km, na dlouhé trase 32 km. Nebezpečné úseky ve sjezdu jsou na dlouhé trase na 24 km (sjezd do Řeřich – označeno v mapě) a na krátké trase 22 km (pro dlouhou trasu je to 42 km – sjezd od rozhledny nad Pavlíkovem k Senci). Další úsek, kde je potřeba dávat obzvlášť pozor, je sjezd po cyklostezce z Pavlíkovských vršků do Rakovníka (km 25/44 až 29/49). Na trase závodu se také přejíždějí 2 železniční přejezdy, kde bezpečné přejetí budou zajišťovat pořadatelé a je bezpodmínečně nutné dbát jejich pokynů.

neděle 23.7.2023
 • 08:30 až 09:45 | Prezentace | mapa
 • 10:00 | Start | všichni závodníci se musí dostavit 10 minut před startem | mapa
 • 13:15 | Cíl | časový limit je 3,15 hod. | mapa
 • 13:15 až 13:30 | Vyhlášení | mapa
 • 15:45 | Tombola | mapa
Startovné:
 • 300 Kč předem
 • 400 Kč předem i na místě

Registrace: www.sport-reg.cz

Kategorie

Odvážné děti* D 9* (11-14 let) 2009 - 2012

Kadeti D10* (15-16 let) 2007 - 2008

Juniorky JZ* (17-18 let) 2005 - 2006

Junioři JM* (17-18 let) 2005 - 2006

Ženy ZK 1 (19 - 39 let) 1984 - 2004

Ženy ZK 2 (40 a více let) 1900 - 1983

Muži MK 1 (19 - 39 let) 1984 - 2004

Muži MK 2 (40 a více let) 1900 – 1983

Elektrokola EK (19 a více let) 1900 – 2004

Tandemy TD (19 a více let) 1900 – 2004

Organizační doplněk

Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, pořadatelům na trati nebo řediteli závodu v prostoru cíle. Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích a na startovních číslech.

Obecné informace

Po celou dobu závodu je potřeba důsledně dbát na dodržování dopravních předpisů, a to obzvlášť v obcích a na silnicích, protože závod se nejede na uzavřené trase, ale za plného provozu!

- V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

- Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1. 4. 2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1. 5. 2004) a pokyny pořadatelů

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

- Účastníci startují na vlastní nebezpečí

- Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

- Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

mapa

Trasa bude dočasně značena umístěnými bílými destičkami s červenou šipkou. Rozdělení a následné spojení tras bude výrazně označeno cedulemi. Celá trasa je bez problémů sjízdná nejen pro kola horská, ale i pro kola trekingová (crossová). Trasa vede z Rakovníka po silnicích do Lubné a dále po polních cestách, silnicích, cyklostezkách a lesních cestách západně od Rakovníka. V obci Šanov je rozdělení, ale i spojení tras. Občerstvení je v obci Petrovice. Na krátké trase je to cca 13 km, na dlouhé trase 32 km. Nebezpečné úseky ve sjezdu jsou na dlouhé trase na 24 km (sjezd do Řeřich – označeno v mapě) a na krátké trase 22 km (pro dlouhou trasu je to 42 km – sjezd od rozhledny nad Pavlíkovem k Senci). Další úsek, kde je potřeba dávat obzvlášť pozor, je sjezd po cyklostezce z Pavlíkovských vršků do Rakovníka (km 25/44 až 29/49). Na trase závodu se také přejíždějí 2 železniční přejezdy, kde bezpečné přejetí budou zajišťovat pořadatelé a je bezpodmínečně nutné dbát jejich pokynů.

neděle 23.7.2023
 • 08:35 až 09:45 | Prezentace | mapa
 • 10:15 | Start | od kategorie D1 a následně další kategorie vždy cca 5 minut po dojetí posledního jezdce předchozí kategorie | mapa
 • 10:50 až 11:30 | Vyhlášení | mapa
 • 18:00 | Tombola | minimálně 20 hodnotných cen | mapa
Startovné:
 • 200 Kč na místě

Každý obdrží: startovní číslo, občerstvení, nápoj a drobný upomínkový předmět, lístky na sobotní losování tomboly, zdravotní zabezpečení

Kategorie

Motorkáři D1 (1 - 2 roky) 2021 - 2022

Odstrkovači D2 (3 - 4 roky) 2019 - 2020

Šlapači D3 (3 - 4 roky) 2019 - 2020

Kolaři D4 (5 - 6 let) 2017 - 2018

Miniděti D5 (7 - 8 let) 2015 - 2016

Děti D6 (9 - 10 let) 2013 - 2014

Ml. žáci D7 (11 - 12 let) 2011 - 2012

St. žáci D8 (13 - 14 let) 2009 - 2010

Děvčata jsou zařazena do chlapeckých kategorií a při zařazování se jim ubírá jeden rok. Start dětí je možný pouze v jedné kategorii D2 nebo D3

Děti do 15-ti let musí mít na přihlášce písemný souhlas rodičů.

Obecné informace

Závod se jede na vlastní nebezpečí. Závodník se zavazuje k dodržování pravidel závodu. Musí být zdravotně způsobilý. Zprošťuje pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mohou přihodit v průběhu závodu.

Podmínkou účasti je přilba po celou dobu závodu na hlavě !

mapa

Ve městě nad náměstím, po zpevněných površích (asfalt, dlažba, beton). Značení trasy bude provedeno červeno-bílou vytyčovací páskou (většinou po zemi).

Při nájezdu do posledního kola nejrychlejším závodníkem libovolné kategorie se zvoní všem závodníkům bez ohledu do té doby na počet ujetých kol. Pořadí v cíli jednotlivých kategorií určuje počet dosažených kol a čas jízdy.

St. žáci/ml. žáci - 1,2 km - 3 okruhy

Děti/miniděti - 0,8 km - 2 okruhy

Kolaři - 0,4 km - 1 okruh

Šlapači - nejmenší šlapací kola - 200 m 

Odstrkovači/motorkáři - pouze odstrkovadla - 200 m/150 m

neděle 23.7.2023
 • 12:30 až 13:45 | Prezentace | mapa
 • 14:00 | Start | mapa
 • 15:30 až 15:45 | Vyhlášení | mapa
 • 16:45 | Tombola | minimálně 10 hodnotných cen | mapa
Startovné:
 • 200 Kč přihlášení předem
 • 300 Kč přihlášení předem i na místě

Registrace: www.sport-reg.cz

Každý obdrží startovní číslo, občerstvení, nápoj, upomínkový předmět a slosovatelný lístek do tomboly.

Kategorie

Ženy celkově Z (7 a více let) 1900 - 2015

Muži celkově M (7 a více let) 1900 - 2015

Systém závodů

Jízda pravidelnosti – jednotlivé okruhy budou měřeny závodníkům pomocí čipů a odchylky v jednotlivých okruzích se budou závodníkům sčítat s přesností na 1 vteřinu. Odchylky času jednotlivých kol se budou bodovat body tak, že za každou vteřinu odchylky je jeden bod.

Vítězem závodu se tedy stává ten závodník, který bude mít nejmenší součet bodů (vteřin). Při shodnosti bodů dvou či více závodníků vítězí ten, který dosáhl v některých dvou odjetých kolech nejmenší časové odchylky.

Při závodě závodník nesmí používat žádnou elektronickou či mechanickou časomírujako např. cyklocomputery, GPS navigace či stopky.

Obecné informace

Jízdní kolo by mělo být staré cca 50 let a více.

Závod se jede na vlastní nebezpečí. Závodník se zavazuje k dodržování pravidel závodu. Musí být zdravotně způsobilý. Zprošťuje pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mohou přihodit v průběhu závodu.

mapa

7 okruhů kolem Husova náměstí (1 okruh měří cca 700 m, povrch trasy jsou dlažební kostky).

neděle 23.7.2023
 • 12:30 až 14:15 | Prezentace | nejpozději 15 minut před startem | mapa
 • 14:30 | Start | mapa
 • 15:30 až 15:45 | Vyhlášení | mapa
 • 15:45 | Tombola | minimálně 10 hodnotných cen | mapa
Startovné:
 • 200 Kč kat. do 18 let, přihlášky pouze na místě
 • 200 Kč kat. nad 18 let, online přihlášení
 • 300 Kč přihlášení předem i na místě

Registrace: www.sport-reg.cz

Každý obdrží startovní číslo, občerstvení a nápoj po dojezdu do cíle, slosovatelný lístek do tomboly.

Kategorie

Junioři (17 - 18 let) ročníky 2005 - 2006

Juniorky (17 - 18 let) ročníky 2005 - 2006

Muži 1 (19 - 29 let) ročníky 1994 - 2004

Muži 2 (30 - 39 let) ročníky 1984 - 1993

Muži 3 (40 - 49 let) ročníky 1974 - 1983

Muži 4 (50 a více let ročníky 1900 - 1973

Ženy (19 více let ) ročníky 1900 - 2004

Obecné informace

Závod se jede na vlastní nebezpečí. Závodník se zavazuje k dodržování pravidel závodu. Musí být zdravotně způsobilý. Zprošťuje pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mohou přihodit v průběhu závodu. Podmínkou účasti je přilba po celou dobu závodu na hlavě!

mapa

Vítězem závodu se stává ten jezdec, který v daném limitu 20 minut + 1 kolo projede cílem první. Pořadatelé budou během kritéria vyhlašovat prémiová kola o věcné ceny.

neděle 23.7.2023
 • 12:30 až 14:15 | Prezentace | nejpozději 15 minut před startem | mapa
 • 13:30 | Start | mapa
 • 15:30 až 15:45 | Vyhlášení | mapa
 • 15:45 | Tombola | minimálně 10 hodnotných cen | mapa
Startovné:
 • 200 Kč kat. do 18 let, přihlášky pouze na místě

Každý obdrží startovní číslo, občerstvení a nápoj po dojezdu do cíle, slosovatelný lístek do tomboly.

Kategorie

Žáci 1 (11 - 12 let) ročníky 2011 - 2012

Žáci 2 (13 - 14 let) ročníky 2009 - 2010

KADETI (15 - 16 let) ročníky 2007 - 2008

Obecné informace

Závod se jede na vlastní nebezpečí. Závodník se zavazuje k dodržování pravidel závodu. Musí být zdravotně způsobilý. Zprošťuje pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mohou přihodit v průběhu závodu. Podmínkou účasti je přilba po celou dobu závodu na hlavě!

mapa

Jede se na 10 kol. Každé třetí kolo je bodovací. Boby budou přiděleny v rozmezí 1. místo 5 bodů, 2. místo 3 body, 3. místo 2 body, 4 .místo 1 bod, v posledním okruhu dvojnásobné bodování. O umístění rozhoduje počet získaných bodů v případě rovnosti pořadí průjezdu cílem.

neděle 23.7.2023
 • 12:30 až 14:15 | Prezentace | nejpozději 15 minut před startem | mapa
 • 15:30 až 15:45 | Vyhlášení | mapa
 • 15:40 | Start | mapa
 • 15:45 | Tombola | minimálně 10 hodnotných cen | mapa
Startovné:
 • 200 Kč online
 • 300 Kč online i na místě

Registrace: www.sport-reg.cz

Každý obdrží startovní číslo, občerstvení a nápoj po dojezdu do cíle, slosovatelný lístek do tomboly.

Kategorie

Junioři (17 - 18 let) ročníky 2005 - 2006

Juniorky (17 - 18 let) ročníky 2005 - 2006

Muži 1 (19 - 29 let) ročníky 1994 - 2004

Muži 2 (30 - 39 let) ročníky 1984 - 1993

Muži 3 (40 - 49 let) ročníky 1974 - 1983

Muži 4 (50 a více let ročníky 1900 - 1973

Ženy (19 více let ) ročníky 1900 - 2004

Obecné informace

Závod se jede na vlastní nebezpečí. Závodník se zavazuje k dodržování pravidel závodu. Musí být zdravotně způsobilý. Zprošťuje pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mohou přihodit v průběhu závodu. Podmínkou účasti je přilba po celou dobu závodu na hlavě!

mapa

Jede se systémem vyřazení vždy posledního závodníka po průjezdu cílem každého kola, do posledních tří závodníků, kteří obdrží ceny.

Účast
Pro fungování funkce kalendář závodů je třeba se přihlásit!
Další ročníky
Komentáře
Pořadatel:
Město Rakovník, Městská knihovna Rakovník a Horolezecký klub Rakovník z.s., ředitel závodu: Milan Sunkovský
Tel.: 606 648 181
E-mail: sunkovsky@croy.cz