Image for carousel.
Image for carousel.
Image for carousel.
Okolo Posázaví
30.7.2023

Klasický závod na silničních kolech otevřený každému, kdo si troufne.

Vyhlášení pro 1. - 3. místo v kategori.

Ondřejov
neděle 30.7.2023
 • 08:45 až 10:45 | Prezentace | mapa
 • 10:40 | Start | A+B | mapa
 • 10:47 | Start | C+D+J+H+Z | mapa
 • 16:00 | Vyhlášení výsledků | po zhotovení výsledkové listiny | mapa
Startovné:
 • 350 Kč členové UAC - platba online
 • 380 Kč ostatní - platba online
 • 420 Kč členové UAC - platba na místě
 • 450 Kč ostatní - platba na místě

Registrace: www.cfc-kladno.cz

Do startovného pro příchozí je započítáno pojistné za denní odpovědnostní pojištění. Jezdci UAC jsou pojištěni v rámci ligy.

Pokud se předem přihlášený závodník nemůže zúčastnit a oznámí tak pořadateli do 24.7.2023, bude mu vráceno startovné snížené o administrativní poplatek 50 Kč. Při pozdějším stornu se startovné nevrací.

Pokud nedojde k včasnému připsání platby, není závodník do závodu přihlášen. Může se znovu registrovat při prezentaci za vyšší startovné a případné později došlé startovné mu bude zpětně vráceno na účet.

V případě zrušení závodu ze strany pořadatele (zákaz úřadů, pandemická situace či jiné zásahy vyšší moci) bude předem zaplacené startovné vráceno.

Kategorie

A (muži 19-29), B (muži 30-39), C (muži 40-49), D (muži 50-59), J (muži 15-18), Z (ženy 19-39), H (ženy 15-18)

příchozí budou zařazeni do kategorie dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie = muži 19-39 => 1.balík, muži 0-18, 40-59, ženy do 39 let => 2.balík, ostatní =>3.balík

Obecné informace

Závod je povolen a uspořádán: Za plného provozu

Doporučení a popis chování v rámci závodu: Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Doprovodná vozidla: Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

Organizační doplněk: Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Různé: 

Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2023, V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů,

Zdůrazňujeme nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené - Účastníci startují na vlastní nebezpečí

Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění

Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

Závodník musí mít řádně umístěny oba přidělené čipy i startovní číslo - V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen

V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení

Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Upozornění: VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

mapa

Hradec – Oplany – Benátky – Karlovice- Úžice – Talmberk –Rataje nad Sázavou – Podveky – Český Šternberk – Radonice – Zdebuzeves – Kácov – Zbizuby – Podveky – Zalíbená – Rataje n. Sáz. – Talmberk – Nechyba – Benátky –Vlkančice – Stříbrná Skalice– Hradové Střímělice – Ondřejov

neděle 30.7.2023
 • 08:45 až 10:45 | Prezentace | mapa
 • 10:52 | Start | E+F+W | mapa
 • 16:00 | Vyhlášení výsledků | po zhotovení výsledkové listiny | mapa
Startovné:
 • 350 Kč členové UAC - platba online
 • 380 Kč ostatní - platba online
 • 420 Kč členové UAC - platba na místě
 • 450 Kč ostatní - platba na místě

Registrace: www.cfc-kladno.cz

Do startovného pro příchozí je započítáno pojistné za denní odpovědnostní pojištění. Jezdci UAC jsou pojištěni v rámci ligy.

Pokud se předem přihlášený závodník nemůže zúčastnit a oznámí tak pořadateli do 24.7.2023, bude mu vráceno startovné snížené o administrativní poplatek 50 Kč. Při pozdějším stornu se startovné nevrací.

Pokud nedojde k včasnému připsání platby, není závodník do závodu přihlášen. Může se znovu registrovat při prezentaci za vyšší startovné a případné později došlé startovné mu bude zpětně vráceno na účet.

V případě zrušení závodu ze strany pořadatele (zákaz úřadů, pandemická situace či jiné zásahy vyšší moci) bude předem zaplacené startovné vráceno.

Kategorie

E (muži 60- 69), F (muži 70+), W (ženy 40+)

Obecné informace

Závod je povolen a uspořádán: Za plného provozu

Doporučení a popis chování v rámci závodu: Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Doprovodná vozidla: Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označené vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!

Organizační doplněk: Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Různé: 

Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2023, V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů,

Zdůrazňujeme nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené - Účastníci startují na vlastní nebezpečí

Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění

Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

Závodník musí mít řádně umístěny oba přidělené čipy i startovní číslo - V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen

V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení

Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Upozornění: VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

mapa

Hradec – Oplany – Benátky – Karlovice- Úžice – Talmberk – Rataje nad Sázavou - Podveky - Zalíbená - Rataje nad Sázavou – Talmberk – Nechyba – Benátky –Vlkančice – Stříbrná Skalice– Hradové Střímělice – Ondřejov

Účast
Pro fungování funkce kalendář závodů je třeba se přihlásit!
Výsledky
Další ročníky
Komentáře
Pořadatel:
CFC Kladno
Tel.: 724 550 475
E-mail: vitek.novak234@gmail.com