Image for carousel.
Image for carousel.
Image for carousel.
Image for carousel.
Morkovské bajk
6.4.2024

Bike Triatlon Morkovice pořádá 13. ročník závodu horských kol.

Závodníci na 1. až 3. místě obdrží poháry a věcné ceny.

Morkovice-Slížany
sobota 6.4.2024
 • 10:00 až 12:00 | Prezentace | mapa
 • 13:00 | Start | mapa
 • 17:00 | Vyhlášení výsledků | mapa
Startovné:
 • 500 Kč předem na účet
 • 600 Kč předem na účet
 • 700 Kč na místě

Přihlášení možné online a to od 5.2.2024 do 6.4. 2024

Registrace

Startovní listina

V den závodu nepříjmmáme papírové přihlášky, registraci provědte online doma na PC, nebo na místě přes váš mobil či tablet. Na prezentaci pouze nahlaste vaše jméno a startovné uhradte v hotovosti.

Po vyplnění a odeslání online přihlášky Vám budou na Vaši emailovou adresu zaslány pokyny k platbě. 

Pro výší startovného rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace !!!

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

 Startovné obsahuje:

 • pořadatelský servis více jak 30ti pořadatelů v den závodu
 • zázemímí areálu sokolovny v Morkovicích
 • profesionální časomíru a výsledkový servis, startovní číslo s měřícím čipem
 • občerstvovací stanici na trase
 • možnost mytí kol
 • poukaz na občerstvení po závodě pro závodníky s uhrazeným startovným do 31.3.2024
 • administrační poplatky pořadatele
Kategorie

Muži 50 a více let (1920 - 1974)

Muži 40 - 49 let (1975 - 1984)

Muži 19 - 39 let (1985 - 2005)

Ženy 18 let a více (1920 - 2006)

Pravidla závodu

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.

Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s elektronickým čipem umístěným na přední vidlici, jinak nebude v cíli klasifikován.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

Závodník přihlášením do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích dle aktuálního nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví ČR.

Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Bajk (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

mapa

3 x okruh 23 km

sobota 6.4.2024
 • 10:00 až 12:00 | Prezentace | mapa
 • 13:05 | Start | mapa
 • 17:00 | Vyhlášení výsledků | mapa
Startovné:
 • 400 Kč předem na účet, kategorie Junioři 17 - 18 let 300 Kč
 • 500 Kč předem na účet, kategorie Junioři 17 - 18 let 400 Kč
 • 600 Kč na místě, kategorie Junioři 17 - 18 let 500 Kč

Přihlášení možné online a to od 5.2.2024 do 6.4. 2024

Registrace

Startovní listina

V den závodu nepříjmmáme papírové přihlášky, registraci provědte online doma na PC, nebo na místě přes váš mobil či tablet. Na prezentaci pouze nahlaste vaše jméno a startovné uhradte v hotovosti.

Po vyplnění a odeslání online přihlášky Vám budou na Vaši emailovou adresu zaslány pokyny k platbě. 

Pro výší startovného rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace !!!

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

 Startovné obsahuje:

 • pořadatelský servis více jak 30ti pořadatelů v den závodu
 • zázemímí areálu sokolovny v Morkovicích
 • profesionální časomíru a výsledkový servis, startovní číslo s měřícím čipem
 • občerstvovací stanici na trase
 • možnost mytí kol
 • poukaz na občerstvení po závodě pro závodníky s uhrazeným startovným do 31.3.2024
 • administrační poplatky pořadatele
Kategorie

Muži 60 a více let (1920 - 1964)

Muži 19 - 59 let (2005 - 1965)

Junioři 17 - 18 let (2006 - 2007)

Ženy 40 let a více (1920 - 1984)

Ženy 17 - 39 let (1985 - 2007)

Pravidla závodu

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.

Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s elektronickým čipem umístěným na přední vidlici, jinak nebude v cíli klasifikován.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

Závodník přihlášením do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích dle aktuálního nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví ČR.

Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Bajk (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

mapa

2 x okruh 23 km

sobota 6.4.2024
 • 10:00 až 12:00 | Prezentace | mapa
 • 13:05 | Start | mapa
 • 17:00 | Vyhlášení výsledků | mapa
Startovné:
 • 200 Kč předem na účet s nárokem na občerstvení, kategorie 17 a více let 300 Kč
 • 300 Kč předem na účet s nárokem na občertsvení, kategorie 17 a více let 400 Kč
 • 400 Kč na místě bez nároku na občerstvení, kategorie 17 a více let 500 Kč

Přihlášení možné online a to od 5.2.2024 do 6.4. 2024

Registrace

Startovní listina

V den závodu nepříjmmáme papírové přihlášky, registraci provědte online doma na PC, nebo na místě přes váš mobil či tablet. Na prezentaci pouze nahlaste vaše jméno a startovné uhradte v hotovosti.

Po vyplnění a odeslání online přihlášky Vám budou na Vaši emailovou adresu zaslány pokyny k platbě. 

Pro výší startovného rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace !!!

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

 Startovné obsahuje:

 • pořadatelský servis více jak 30ti pořadatelů v den závodu
 • zázemímí areálu sokolovny v Morkovicích
 • profesionální časomíru a výsledkový servis, startovní číslo s měřícím čipem
 • občerstvovací stanici na trase
 • možnost mytí kol
 • poukaz na občerstvení po závodě pro závodníky s uhrazeným startovným do 31.3.2024
 • administrační poplatky pořadatele
Kategorie

Muži 17 a více let (1920 - 2007)

Ženy 17 a více let (1920 - 2007)

Kadeti 15 - 16 let (2008 - 2009)

Kadetky 15 - 16 let (2008 - 2009)

Starší žáci 13 - 14 let (2010 - 2011)

Starší žákyně 13 - 14 let (2010 - 2011)

Pravidla závodu

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.

Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s elektronickým čipem umístěným na přední vidlici, jinak nebude v cíli klasifikován.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

Závodník přihlášením do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích dle aktuálního nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví ČR.

Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Bajk (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

mapa

1 x okruh 23 km

sobota 6.4.2024
 • 08:00 až 10:00 | Prezentace | mapa
 • 10:30 | Start | mapa
 • 11:30 | Vyhlášení výsledků | mapa
Startovné:
 • 150 Kč předem na účet s nárokem na občerstvení
 • 200 Kč předem na účet s nárokem na občertvení
 • 400 Kč na místě bez nároku na občerstvení

Přihlášení možné online a to od 5.2.2024 do 6.4. 2024

Registrace

Startovní listina

V den závodu nepříjmmáme papírové přihlášky, registraci provědte online doma na PC, nebo na místě přes váš mobil či tablet. Na prezentaci pouze nahlaste vaše jméno a startovné uhradte v hotovosti.

Po vyplnění a odeslání online přihlášky Vám budou na Vaši emailovou adresu zaslány pokyny k platbě. 

Pro výší startovného rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace !!!

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

 Startovné obsahuje:

 • pořadatelský servis více jak 30ti pořadatelů v den závodu
 • zázemímí areálu sokolovny v Morkovicích
 • profesionální časomíru a výsledkový servis, startovní číslo s měřícím čipem
 • občerstvovací stanici na trase
 • možnost mytí kol
 • poukaz na občerstvení po závodě pro závodníky s uhrazeným startovným do 31.3.2024
 • administrační poplatky pořadatele
Kategorie

Kluci 11 - 12 let (2012 - 2013)

Holky 11 - 12 let (2012 - 2013)

Kluci 9 - 10 let (2014 - 2015)

Holky 9 - 10 let  (2014 - 2015)

Kluci 7 - 8 let (2016 - 2017)

Holky 7 - 8 let (2016 - 2017)

Pravidla závodu

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.

Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s elektronickým čipem umístěným na přední vidlici, jinak nebude v cíli klasifikován.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

Závodník přihlášením do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích dle aktuálního nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví ČR.

Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Bajk (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

mapa

1 x okruh 8 km

sobota 6.4.2024
 • 08:00 až 09:00 | Prezentace | mapa
 • 10:05 | Start | kategorie Kluci 3 - 6 let | mapa
 • 10:15 | Start | kategorie Holky 3 - 6 let | mapa
 • 11:30 | Vyhlášení výsledků | mapa
Startovné:
 • 100 Kč předem na účet
 • 100 Kč předem na účet
 • 150 Kč na místě

Přihlášení možné online a to od 5.2.2024 do 6.4. 2024

Registrace

Startovní listina

V den závodu nepříjmmáme papírové přihlášky, registraci provědte online doma na PC, nebo na místě přes váš mobil či tablet. Na prezentaci pouze nahlaste vaše jméno a startovné uhradte v hotovosti.

Po vyplnění a odeslání online přihlášky Vám budou na Vaši emailovou adresu zaslány pokyny k platbě. 

Pro výší startovného rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace !!!

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

 Startovné obsahuje:

 • pořadatelský servis více jak 30ti pořadatelů v den závodu
 • zázemímí areálu sokolovny v Morkovicích
 • profesionální časomíru a výsledkový servis, startovní číslo s měřícím čipem
 • občerstvovací stanici na trase
 • možnost mytí kol
 • poukaz na občerstvení po závodě pro závodníky s uhrazeným startovným do 31.3.2024
 • administrační poplatky pořadatele
Kategorie

Kluci 3 - 6 let (2018 - 2021)

Holky 3 - 6 let (2018 - 2021)

Pravidla závodu

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.

Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s elektronickým čipem umístěným na přední vidlici, jinak nebude v cíli klasifikován.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

Závodník přihlášením do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích dle aktuálního nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví ČR.

Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Bajk (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

mapa

v cílovém prostoru

sobota 6.4.2024
 • 08:00 až 09:00 | Prezentace | mapa
 • 10:00 | Start | mapa
 • 11:30 | Vyhlášení výsledků | mapa
Startovné:
 • 50 Kč předem na účet
 • 50 Kč předem na účet
 • 100 Kč na místě

Přihlášení možné online a to od 5.2.2024 do 6.4. 2024

Registrace

Startovní listina

V den závodu nepříjmmáme papírové přihlášky, registraci provědte online doma na PC, nebo na místě přes váš mobil či tablet. Na prezentaci pouze nahlaste vaše jméno a startovné uhradte v hotovosti.

Po vyplnění a odeslání online přihlášky Vám budou na Vaši emailovou adresu zaslány pokyny k platbě. 

Pro výší startovného rozhoduje den připsání platby na náš účet, nikoliv termín registrace !!!

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

 Startovné obsahuje:

 • pořadatelský servis více jak 30ti pořadatelů v den závodu
 • zázemímí areálu sokolovny v Morkovicích
 • profesionální časomíru a výsledkový servis, startovní číslo s měřícím čipem
 • občerstvovací stanici na trase
 • možnost mytí kol
 • poukaz na občerstvení po závodě pro závodníky s uhrazeným startovným do 31.3.2024
 • administrační poplatky pořadatele
Kategorie

Kluci 0 - 4 let (2020 - 2024)

Holky 0 - 4 let (2020 - 2024)

Pravidla závodu

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.

Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Pořadatel nehradí škody způsobené na zdraví a majetku vzniklé závodníkům v souvislosti se závodem.

Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.

Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.

Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem na řidítkách a s elektronickým čipem umístěným na přední vidlici, jinak nebude v cíli klasifikován.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.

Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.

Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.

Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.

Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

V případě živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy se startovné nevrací

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze do lze za poplatek 100kč převést na jinou osobu.

Závodník přihlášením do závodu a zaplacením startovného stvrzuje, že splňuje všechny podmínky pro účast na hromadných akcích dle aktuálního nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví ČR.

Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Morkovské Bajk (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.biketriatlonmorkovice.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

mapa

v cílovém prostoru

Další ročníky
Komentáře