Image for carousel.
Image for carousel.
Image for carousel.
Giro de Zavadilka
5.7.2023

Závod pro všechny kategorie, založený již v roce 1967.

Ceny pro první tři družstva žen, rodin, se součtem věku členů družstva do 50 let, do 90, 91 – 120, 121 – 150, 151 – 180, 181 – 210 let a 211 a více let

Ceny pro nejstaršího a nejmladší účastníky.

Roudnice nad Labem
středa 5.7.2023
  • 08:00 až 11:30 | Prezentace | startovní čísla se vydávají nejpozději 30 minut před startem prvního družstva | mapa
  • 14:30 | Start | mapa
Startovné:
  • 250 Kč platba předem
  • 300 Kč platba na místě

Přihlášky: www.kcr.cz

Závodníci budou startovat v pořadí podle elektronické přihlášky, následovat budou přihlášení na místě.

Zdravotní zajištění
  • zravotní sestra a sanitní vozidlo,
  • Roudnická nemocnice 416 838 111,
  • tísňové volání 155.
Obecné informace

Závod se koná podle platných Pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn tohoto rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností. Závod se jede jako časovka tříčlenných družstev, závodí se v duchu pravidel ČSC, fair play a dle tohoto rozpisu.

Jede se za otevřeného silničního provozu! Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Cyklistická přílba je povinná, každý účastník jede na vlastní účet a nebezpečí a za nehody a jejich následky, které zavinil je sám odpovědný. Doporučený je průkaz zdravotní pojišťovny, stejné dresy členů družstva jsou žádoucí. Před startem podepíše každý účastník prezenční listinu, za nezletilé rodič. Jízda za motorovými vozidly a jich se přidržování se trestá diskvalifikací celého družstva

mapa

Zavadilka – Chodouny – Polepy – Vrutice – Svařenice – Vrbice – Vetlá – Kyškovice – Zavadilka, okruh je rovinatý.

Účast
Pro fungování funkce kalendář závodů je třeba se přihlásit!
Výsledky
Fotogalerie
Další ročníky
Komentáře
Pořadatel:
Klub cyklistů roudnických, z. s., ve spolupráci s Obecním úřadem Vědomice
Tel.: 606 633 631
E-mail: lala@lala.cz
Nouzový tel.: 702 184 545