Image for carousel.
Image for carousel.
Image for carousel.
Image for carousel.
Žernovský bajk ROAD
21.7.2024

V. ročník cyklistického silničního závodu jednotlivců.

Závod je součástí Dobrušského poháru 2024 a ČPP Extraligy Masters.

Věcné ceny pro vítěze.

Žernov
neděle 21.7.2024
 • 08:00 až 09:30 | Prezentace | mapa
 • 10:00 | Start | mapa
 • 13:00 | Vyhlášení | mapa
Startovné:
 • 350 Kč platba online
 • 500 Kč platba na místě

Přihlášky provádějte na adrese www.nasecasomira.cz

Žádáme o využití elektronického přihlášení, usnadní nám to organizaci

Účastník závodu souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění účastník dále dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce k závodu pro potřeby pořadatele. 

70,- Kč jako nevratná záloha na čip (v případě poškození, ztráty, nevrácení čipu bude účtováno 3.000 Kč).

Kategorie
 • Masters (30-39 let, ročníky 1994-1985)
 • Muži (19-29 let, ročníky 2005-1995)
 • Veteráni I (40-49 let, ročníky 1984-1975)
Občerstvení

Občerstvení je k dispozici v místě prezence

Podmínky a pravidla účasti

Podmínkou účasti v závodu je vedle prezentace a úhrady startovného řádně vyplněné prohlášení účastníka závodu, ve kterém závodník vyjadřuje svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami závodu:

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat podmínky stanovené v těchto propozicích, jakož i platný Soutěžní řád pro závody na silnici ČSC v České republice. 

Bezpečnostní cyklistická přilba k ochraně hlavy je povinná. Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Závod se jede za plného silničního provozu. Pořadatelé nemají pravomoc řídit provoz, budou vás pouze orientačně zabezpečovat. Účastník závodu bere na vědomí, že bude dodržovat pravidla silničního provozu. Pořadatelé neručí za škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem ani za škody způsobené účastníkem třetí osobě. Účastník vždy musí prokázat občanskou etiku v každé situaci, nesmí se projevovat hrubým a nesportovním chováním, vystupovat bez respektu vůči třetím osobám a musí dodržovat platné cyklistické předpisy. Překážení v závěrečném spurtu, proti předpisovému chování vůči jiným účastníků, je důvodem k vyloučení ze závodu. Jakékoliv fyzické útoky mezi účastníky závodu navzájem, s organizátorem nebo diváky mají za následek vyloučení ze závodu a z pořadí. Pod sankcí vyloučení ze závodu je v průběhu závodu účastník povinen nosit oficiální identifikaci (startovní číslo), kterou obdržel od pořadatele při prezenci, a to bez jakékoliv změny, přidání reklamního textu či obrázku. Pod sankcí vyloučení z pořadí nebo ze závodu je rovněž zavěšení na oblečení soupeře, tahání nebo postrkování soupeře, být tažen nebo postrkován jiným účastníkem, opírat se nebo vyvolávat podporu soupeře či nečestná dohoda mezi účastníky z různých družstev.

O vyloučení z pořadí nebo ze závodu z důvodů výše uvedených provinění účastníka závodu rozhodne hlavní rozhodčí stanovený pořadatelem závodu. Pokud není stanoven hlavní rozhodčí, přebírá jeho pravomoci ředitel závodu.

V případě, že se do jedné kategorie nepřihlásí alespoň tři závodníci, může být kategorie sloučena s věkově nejbližší kategorií.  Výsledková listina bude uzavřena nejpozději do jedné hodiny po dojezdu absolutního vítěze závodu, další závodníci nebudou klasifikováni.

Protesty jsou přijímány do 30 minut po vyhlášení výsledků oproti zálohové platbě 500 Kč, která se vrací v případě uznání protestu. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího (nebo ředitele závodu) ohledně protestu účastníka, nelze podat další protest. V případě neuznání protestu platba propadá pořadateli závodu. 

Neznalost pravidel závodu stanovených v těchto propozicích se nepřipouští jako omluva. Rozhodující výklad pravidel stanovených v těchto propozicích přísluší hlavnímu rozhodčímu, pokud není určen, zastupuje ho ředitel závodu. 

Zdravotník je k dispozici po dobu konání závodu. 

Hlavní rozhodčí s licencí ČSC – bude upřesněno nejpozději v den závodu. Pokud nebude stanoven, přebírá jeho roli ředitel závodu v plném rozsahu.

Za dodržení časového harmonogramu odpovídá ředitel závodu.

Je zakázáno odhazování jakýchkoli potravinových obalů od gelů, lahví, tyčinek apod. na trať v průběhu závodu pod sankcí diskvalifikace.

Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Formulář souhlasu je k dispozici u pokladny startovného. Bez podepsaného souhlasu nebude vydáno závodní číslo a nebude umožněno startovat. Doprovodné mechanické vozy mohou jet pouze za hlavním pelotonem za sanitním vozem. Řazení určuje hlavní rozhodčí.

mapa

Délka celého jednoho okruhu je 15,4 km (4,5 okruhu).

neděle 21.7.2024
 • 08:00 až 09:30 | Prezentace | mapa
 • 10:02 | Start | mapa
 • 13:00 | Vyhlášení | mapa
Startovné:
 • 350 Kč platba online
 • 500 Kč platba na místě

Přihlášky provádějte na adrese www.nasecasomira.cz

Žádáme o využití elektronického přihlášení, usnadní nám to organizaci

Účastník závodu souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění účastník dále dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce k závodu pro potřeby pořadatele. 

70,- Kč jako nevratná záloha na čip (v případě poškození, ztráty, nevrácení čipu bude účtováno 3.000 Kč).

Kategorie
 • Junioři (17-18 let, ročníky 2007-2006)
 • Juniorky (17-18 let, ročníky 2007-2006)
 • Ženy (19-39 let, ročníky 2005-1985)
 • Ženy masters (40 a více let, ročníky 1984 a nižší)
 • Veteráni II (50-59 let, ročníky 1974-1965)
 • Veteráni III (60 a více let, ročníky 1964 a nižší)
Občerstvení

Občerstvení je k dispozici v místě prezence

Podmínky a pravidla účasti

Podmínkou účasti v závodu je vedle prezentace a úhrady startovného řádně vyplněné prohlášení účastníka závodu, ve kterém závodník vyjadřuje svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami závodu:

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat podmínky stanovené v těchto propozicích, jakož i platný Soutěžní řád pro závody na silnici ČSC v České republice. 

Bezpečnostní cyklistická přilba k ochraně hlavy je povinná. Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Závod se jede za plného silničního provozu. Pořadatelé nemají pravomoc řídit provoz, budou vás pouze orientačně zabezpečovat. Účastník závodu bere na vědomí, že bude dodržovat pravidla silničního provozu. Pořadatelé neručí za škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem ani za škody způsobené účastníkem třetí osobě. Účastník vždy musí prokázat občanskou etiku v každé situaci, nesmí se projevovat hrubým a nesportovním chováním, vystupovat bez respektu vůči třetím osobám a musí dodržovat platné cyklistické předpisy. Překážení v závěrečném spurtu, proti předpisovému chování vůči jiným účastníků, je důvodem k vyloučení ze závodu. Jakékoliv fyzické útoky mezi účastníky závodu navzájem, s organizátorem nebo diváky mají za následek vyloučení ze závodu a z pořadí. Pod sankcí vyloučení ze závodu je v průběhu závodu účastník povinen nosit oficiální identifikaci (startovní číslo), kterou obdržel od pořadatele při prezenci, a to bez jakékoliv změny, přidání reklamního textu či obrázku. Pod sankcí vyloučení z pořadí nebo ze závodu je rovněž zavěšení na oblečení soupeře, tahání nebo postrkování soupeře, být tažen nebo postrkován jiným účastníkem, opírat se nebo vyvolávat podporu soupeře či nečestná dohoda mezi účastníky z různých družstev.

O vyloučení z pořadí nebo ze závodu z důvodů výše uvedených provinění účastníka závodu rozhodne hlavní rozhodčí stanovený pořadatelem závodu. Pokud není stanoven hlavní rozhodčí, přebírá jeho pravomoci ředitel závodu.

V případě, že se do jedné kategorie nepřihlásí alespoň tři závodníci, může být kategorie sloučena s věkově nejbližší kategorií.  Výsledková listina bude uzavřena nejpozději do jedné hodiny po dojezdu absolutního vítěze závodu, další závodníci nebudou klasifikováni.

Protesty jsou přijímány do 30 minut po vyhlášení výsledků oproti zálohové platbě 500 Kč, která se vrací v případě uznání protestu. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího (nebo ředitele závodu) ohledně protestu účastníka, nelze podat další protest. V případě neuznání protestu platba propadá pořadateli závodu. 

Neznalost pravidel závodu stanovených v těchto propozicích se nepřipouští jako omluva. Rozhodující výklad pravidel stanovených v těchto propozicích přísluší hlavnímu rozhodčímu, pokud není určen, zastupuje ho ředitel závodu. 

Zdravotník je k dispozici po dobu konání závodu. 

Hlavní rozhodčí s licencí ČSC – bude upřesněno nejpozději v den závodu. Pokud nebude stanoven, přebírá jeho roli ředitel závodu v plném rozsahu.

Za dodržení časového harmonogramu odpovídá ředitel závodu.

Je zakázáno odhazování jakýchkoli potravinových obalů od gelů, lahví, tyčinek apod. na trať v průběhu závodu pod sankcí diskvalifikace.

Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Formulář souhlasu je k dispozici u pokladny startovného. Bez podepsaného souhlasu nebude vydáno závodní číslo a nebude umožněno startovat. Doprovodné mechanické vozy mohou jet pouze za hlavním pelotonem za sanitním vozem. Řazení určuje hlavní rozhodčí.

mapa

Délka celého jednoho okruhu je 15,4 km (3,5 okruhu).

neděle 21.7.2024
 • 08:00 až 09:30 | Prezentace | mapa
 • 10:02 | Start | mapa
 • 13:00 | Vyhlášení | mapa
Startovné:
 • 350 Kč platba online
 • 500 Kč platba na místě

Přihlášky provádějte na adrese www.nasecasomira.cz

Žádáme o využití elektronického přihlášení, usnadní nám to organizaci

Účastník závodu souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění účastník dále dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce k závodu pro potřeby pořadatele. 

70,- Kč jako nevratná záloha na čip (v případě poškození, ztráty, nevrácení čipu bude účtováno 3.000 Kč).

Kategorie
 • Kadeti (15-16 let, ročníky 2009-2008)
 • Kadetky (15-16 let, ročníky 2009-2008)
Občerstvení

Občerstvení je k dispozici v místě prezence

Podmínky a pravidla účasti

Podmínkou účasti v závodu je vedle prezentace a úhrady startovného řádně vyplněné prohlášení účastníka závodu, ve kterém závodník vyjadřuje svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami závodu:

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat podmínky stanovené v těchto propozicích, jakož i platný Soutěžní řád pro závody na silnici ČSC v České republice. 

Bezpečnostní cyklistická přilba k ochraně hlavy je povinná. Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Závod se jede za plného silničního provozu. Pořadatelé nemají pravomoc řídit provoz, budou vás pouze orientačně zabezpečovat. Účastník závodu bere na vědomí, že bude dodržovat pravidla silničního provozu. Pořadatelé neručí za škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem ani za škody způsobené účastníkem třetí osobě. Účastník vždy musí prokázat občanskou etiku v každé situaci, nesmí se projevovat hrubým a nesportovním chováním, vystupovat bez respektu vůči třetím osobám a musí dodržovat platné cyklistické předpisy. Překážení v závěrečném spurtu, proti předpisovému chování vůči jiným účastníků, je důvodem k vyloučení ze závodu. Jakékoliv fyzické útoky mezi účastníky závodu navzájem, s organizátorem nebo diváky mají za následek vyloučení ze závodu a z pořadí. Pod sankcí vyloučení ze závodu je v průběhu závodu účastník povinen nosit oficiální identifikaci (startovní číslo), kterou obdržel od pořadatele při prezenci, a to bez jakékoliv změny, přidání reklamního textu či obrázku. Pod sankcí vyloučení z pořadí nebo ze závodu je rovněž zavěšení na oblečení soupeře, tahání nebo postrkování soupeře, být tažen nebo postrkován jiným účastníkem, opírat se nebo vyvolávat podporu soupeře či nečestná dohoda mezi účastníky z různých družstev.

O vyloučení z pořadí nebo ze závodu z důvodů výše uvedených provinění účastníka závodu rozhodne hlavní rozhodčí stanovený pořadatelem závodu. Pokud není stanoven hlavní rozhodčí, přebírá jeho pravomoci ředitel závodu.

V případě, že se do jedné kategorie nepřihlásí alespoň tři závodníci, může být kategorie sloučena s věkově nejbližší kategorií.  Výsledková listina bude uzavřena nejpozději do jedné hodiny po dojezdu absolutního vítěze závodu, další závodníci nebudou klasifikováni.

Protesty jsou přijímány do 30 minut po vyhlášení výsledků oproti zálohové platbě 500 Kč, která se vrací v případě uznání protestu. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího (nebo ředitele závodu) ohledně protestu účastníka, nelze podat další protest. V případě neuznání protestu platba propadá pořadateli závodu. 

Neznalost pravidel závodu stanovených v těchto propozicích se nepřipouští jako omluva. Rozhodující výklad pravidel stanovených v těchto propozicích přísluší hlavnímu rozhodčímu, pokud není určen, zastupuje ho ředitel závodu. 

Zdravotník je k dispozici po dobu konání závodu. 

Hlavní rozhodčí s licencí ČSC – bude upřesněno nejpozději v den závodu. Pokud nebude stanoven, přebírá jeho roli ředitel závodu v plném rozsahu.

Za dodržení časového harmonogramu odpovídá ředitel závodu.

Je zakázáno odhazování jakýchkoli potravinových obalů od gelů, lahví, tyčinek apod. na trať v průběhu závodu pod sankcí diskvalifikace.

Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Formulář souhlasu je k dispozici u pokladny startovného. Bez podepsaného souhlasu nebude vydáno závodní číslo a nebude umožněno startovat. Doprovodné mechanické vozy mohou jet pouze za hlavním pelotonem za sanitním vozem. Řazení určuje hlavní rozhodčí.

mapa

Délka celého jednoho okruhu je 15,4 km (1,5 okruhu).

neděle 21.7.2024
 • 08:00 až 09:30 | Prezentace | mapa
 • 10:02 | Start | mapa
 • 13:00 | Vyhlášení | mapa
Startovné:
 • 350 Kč platba online
 • 500 Kč platba na místě

Přihlášky provádějte na adrese www.nasecasomira.cz

Žádáme o využití elektronického přihlášení, usnadní nám to organizaci

Účastník závodu souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění účastník dále dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v přihlášce k závodu pro potřeby pořadatele. 

70,- Kč jako nevratná záloha na čip (v případě poškození, ztráty, nevrácení čipu bude účtováno 3.000 Kč).

Kategorie
 • Žáci I (6-11 let, ročníky 2018-2013)
 • Žákyně I (6-11 let, ročníky 2018-2013)
 • Žáci II (12-14 let, ročníky 2012-2010)
 • Žákyně II (12-14 let, ročníky 2012-2010)
Občerstvení

Občerstvení je k dispozici v místě prezence

Podmínky a pravidla účasti

Podmínkou účasti v závodu je vedle prezentace a úhrady startovného řádně vyplněné prohlášení účastníka závodu, ve kterém závodník vyjadřuje svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami závodu:

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat podmínky stanovené v těchto propozicích, jakož i platný Soutěžní řád pro závody na silnici ČSC v České republice. 

Bezpečnostní cyklistická přilba k ochraně hlavy je povinná. Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Závod se jede za plného silničního provozu. Pořadatelé nemají pravomoc řídit provoz, budou vás pouze orientačně zabezpečovat. Účastník závodu bere na vědomí, že bude dodržovat pravidla silničního provozu. Pořadatelé neručí za škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem ani za škody způsobené účastníkem třetí osobě. Účastník vždy musí prokázat občanskou etiku v každé situaci, nesmí se projevovat hrubým a nesportovním chováním, vystupovat bez respektu vůči třetím osobám a musí dodržovat platné cyklistické předpisy. Překážení v závěrečném spurtu, proti předpisovému chování vůči jiným účastníků, je důvodem k vyloučení ze závodu. Jakékoliv fyzické útoky mezi účastníky závodu navzájem, s organizátorem nebo diváky mají za následek vyloučení ze závodu a z pořadí. Pod sankcí vyloučení ze závodu je v průběhu závodu účastník povinen nosit oficiální identifikaci (startovní číslo), kterou obdržel od pořadatele při prezenci, a to bez jakékoliv změny, přidání reklamního textu či obrázku. Pod sankcí vyloučení z pořadí nebo ze závodu je rovněž zavěšení na oblečení soupeře, tahání nebo postrkování soupeře, být tažen nebo postrkován jiným účastníkem, opírat se nebo vyvolávat podporu soupeře či nečestná dohoda mezi účastníky z různých družstev.

O vyloučení z pořadí nebo ze závodu z důvodů výše uvedených provinění účastníka závodu rozhodne hlavní rozhodčí stanovený pořadatelem závodu. Pokud není stanoven hlavní rozhodčí, přebírá jeho pravomoci ředitel závodu.

V případě, že se do jedné kategorie nepřihlásí alespoň tři závodníci, může být kategorie sloučena s věkově nejbližší kategorií.  Výsledková listina bude uzavřena nejpozději do jedné hodiny po dojezdu absolutního vítěze závodu, další závodníci nebudou klasifikováni.

Protesty jsou přijímány do 30 minut po vyhlášení výsledků oproti zálohové platbě 500 Kč, která se vrací v případě uznání protestu. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího (nebo ředitele závodu) ohledně protestu účastníka, nelze podat další protest. V případě neuznání protestu platba propadá pořadateli závodu. 

Neznalost pravidel závodu stanovených v těchto propozicích se nepřipouští jako omluva. Rozhodující výklad pravidel stanovených v těchto propozicích přísluší hlavnímu rozhodčímu, pokud není určen, zastupuje ho ředitel závodu. 

Zdravotník je k dispozici po dobu konání závodu. 

Hlavní rozhodčí s licencí ČSC – bude upřesněno nejpozději v den závodu. Pokud nebude stanoven, přebírá jeho roli ředitel závodu v plném rozsahu.

Za dodržení časového harmonogramu odpovídá ředitel závodu.

Je zakázáno odhazování jakýchkoli potravinových obalů od gelů, lahví, tyčinek apod. na trať v průběhu závodu pod sankcí diskvalifikace.

Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Formulář souhlasu je k dispozici u pokladny startovného. Bez podepsaného souhlasu nebude vydáno závodní číslo a nebude umožněno startovat. Doprovodné mechanické vozy mohou jet pouze za hlavním pelotonem za sanitním vozem. Řazení určuje hlavní rozhodčí.

mapa

Délka celého jednoho okruhu je 15,4 km (1/2 okruhu).

Účast
Pro fungování funkce kalendář závodů je třeba se přihlásit!
Výsledky
Fotogalerie
Další ročníky
Komentáře
Pořadatel:
Městys Žernov
Tel.: 603 163 561
E-mail: mojzis.zernov@gmail.com