Image for carousel.
MTB RALLY Strážišťská šlapka
15.6.2019

 Vážení sportovní přátelé,

máme zde další ročník závodu horských kol MTB RALLY Strážišťská šlapka, tentokrát s pořadovým číslem XIX. Závod se koná 15.6. června 2019 v Salačově Lhotě u Pacova. Letos jsme se zařadili do seriálu STEVENS Jihočeský MTB pohár kde je spuštěna i registrace. Opět bude krátká a dlouhá trať, Vložené závody dětí a další.

 

 

Salačova Lhota
sobota 15.6.2019
 • 08:30 až 12:00 | Prezentace | mapa
 • 13:00 až 13:05 | Start | všechny kategorie | mapa
 • 17:30 až 17:45 | Vyhlášení | mapa
Startovné:
 • 350 Kč na místě
Kategorie

muži A1 – 19 – 29 let
muži B1 – 30 – 39 let
muži C1 – 40 – 49 let
muži D1 –  50 a více let
ženy Z1 – 19 – 25 let
ženy H1 – 36 a více let

Ubytování

Závodníci i doprovodi mohou přijet již den předem, ubytování je možné na fotbalovém hříšti ve stanech.

Další informace

1. Kategorie bude vyhlášena pouze v případě, že bude mít minimálně 5 jezdců. V opačném případě budou jezdci spojeni s další kategorií.

2. Poslední jezdec bude připuštěn na přejímku ve 12:00.

3. Jezdci startují hromadně ve 13:00 do dlouhé tratě, krátká bude následovat (čas bude upřesněn). Jezdec se musí dostavit do prostoru startu 10 min. před startovním časem.

4. Trasa A jede 2 kola, trasa B jede 1 kolo

 • trať budou označovat stříkané šipky na silnici či stromech, občas fábory
 • místo odbočky do druhého kola bude značené a bude tam pořadatel
  • dlouhá trať ŽLUTÁ šipka, KRÁTKÁ trať červená šipka

5. Vložený závod dětí začne v 10:00

6. Výsledek je vyhlášen podle pořadí projetí cílem.

 • výsledky budou vyvěšeny v 17:15 min
 • následně mají jezdci 10 min na podání protestu, vklad 500 Kč. V případě ‘neuznání’ protestu vklad připadá pořadateli

Povinností každého startujícího je cyklistická přilba.

Účastník závodu nastupuje na start z vlastní vůle a přesvědčení. Je si vědom všech překážek a rizik během závodu. Na pořadateli nebude žádat žádnou náhradu škody, které mohou vzniknout během závodu. Účastník závodu potvrzuje, že byl seznámen s pravidly závodu a bude dbát pokynů pořadatelů.

V omezené míře je možné využít umývárnu, sprchy a toalety v požární zbrojnici.

mapa

Značení trati: ŽLUTÁ šipka

sobota 15.6.2019
 • 08:30 až 12:00 | Prezentace | mapa
 • 13:05 až 13:10 | Start | všechny kategorie | mapa
 • 17:30 až 17:45 | Vyhlášení | mapa
Startovné:
 • 350 Kč na místě
Kategorie

mládež Z3 – juniorky 15 – 18 let
mládež M3 – junioři 15 – 18 let
muži A2 –  19 – 29 let
muži B2 – 30 – 39 let
muži C2 –  40 – 49 let
muži D2 – 50 – 59 let
muži E2 – 60 a více let
ženy Z2 – 19 – 35 let
ženy H2 – 36 a více let
tandemy TD

Ubytování

Závodníci i doprovodi mohou přijet již den předem, ubytování je možné na fotbalovém hříšti ve stanech.

Další informace

1. Kategorie bude vyhlášena pouze v případě, že bude mít minimálně 5 jezdců. V opačném případě budou jezdci spojeni s další kategorií.

2. Poslední jezdec bude připuštěn na přejímku ve 12:00.

3. Jezdci startují hromadně ve 13:00 do dlouhé tratě, krátká bude následovat (čas bude upřesněn). Jezdec se musí dostavit do prostoru startu 10 min. před startovním časem.

4. Trasa A jede 2 kola, trasa B jede 1 kolo

 • trať budou označovat stříkané šipky na silnici či stromech, občas fábory
 • místo odbočky do druhého kola bude značené a bude tam pořadatel
  • dlouhá trať ŽLUTÁ šipka, KRÁTKÁ trať červená šipka

5. Vložený závod dětí začne v 10:00

6. Výsledek je vyhlášen podle pořadí projetí cílem.

 • výsledky budou vyvěšeny v 17:15 min
 • následně mají jezdci 10 min na podání protestu, vklad 500 Kč. V případě ‘neuznání’ protestu vklad připadá pořadateli

Povinností každého startujícího je cyklistická přilba.

Účastník závodu nastupuje na start z vlastní vůle a přesvědčení. Je si vědom všech překážek a rizik během závodu. Na pořadateli nebude žádat žádnou náhradu škody, které mohou vzniknout během závodu. Účastník závodu potvrzuje, že byl seznámen s pravidly závodu a bude dbát pokynů pořadatelů.

V omezené míře je možné využít umývárnu, sprchy a toalety v požární zbrojnici.

mapa

Značení trati: ČERVENÁ šipka