Image for carousel.
Image for carousel.
Image for carousel.
ML Tuning Tour de Ralsko
20.7.2024

Závod horských kol pro širokou veřejnost s tradicí od roku 1998. Provede vás krásami přírody bývalého vojenského prostoru Ralsko a Hradčanských stěn. Postavte se na start s dalšími amatérskými závodníky a fanoušky horské cyklistiky a udělejte si hezký sportovní den.

Mimoň
sobota 20.7.2024
 • 08:00 | Prezentace | mapa
 • 13:00 | Start | mapa
 • 15:30 | Vyhlášení výsledků | mapa
Startovné:
 • 450 Kč online
 • 550 Kč online
 • 650 Kč na místě

Přihlášky

 • Pořadatel je oprávněn se rozhodnout, že startovné některým závodníkům odpustí.
 • Slevu ze závodu je možno uplatnit pouze při on-line registraci. Slevu nelze uplatnit na místě.
 • Zaplacené startovné je nevratné (pokud není závodník pojištěný).
 • Na uvítací tašku mají nárok pouze závodnici s online zaplaceným startovným.

V ceně startovného: organizace závodu (větší část vede přes CHKO), čipová časomíra, startovní číslo, hustě značená trať se směrníky na trati, zdravotníky se sanitkou, zdravotníka na motorce na trati, občerstvovačka cestou, přítomnost servisu kol (platí se podle typu opravy), mytí kol, zajištění svozu z trati v případě poruchy nebo komplikací, teplé sprchy, dostatek mobilních toalet, parkování (nehlídané), jídlo po závodě, pití po závodě (pivo i nealko), fotky za závodu ve 100% kvalitě bez vodoznaků a uvítací tašku s užitečnými dárečky, které se hodí při sportu.

Kategorie
 • Muži do 19 let
 • Muži 20-29 let
 • Muži 30-39 let
 • Muži 40-49 let
 • Muži 50-59 let
 • Muži 60+
 • Ženy do 29 let
 • Ženy do 39 let
 • Ženy 40+
Elite start/skupina
 • Elite skupina je skupina závodníků, která má vymezenou pozici na startu závodu (před ostatními závodníky) na trati Na plno. Všichni závodnici Elite skupiny startují ve stejný čas. Tedy tato výhoda je pouze poziční.
 • Elite skupina je omezená na 50 závodníků.
 • O zařazení do Elite skupiny musí závodník sám požádat při vyplňování online formuláře
  na registraci závodu Tour de Ralsko.
 • 30 závodníků z celkového počtu závodníků (50) je po online registraci zahrnuto dle výsledného času z uplynulého ročníku Tour de Ralsko. Tito závodníci mají přednostní právo.
 • Zbývajících 20 závodníků v Elite skupině je na uvážení organizátora. A to dle výsledků
  z minulých ročníku Tour de Ralsko a nebo dle zaslaných výsledků z jiných závodů podobného charakteru.
 • Do Elite skupiny je možnost se přihlásit pouze při online registraci a pozice je závodníkovi přidělena až po zaplacení online startovného.
 • O přiřazení či nepřiřazení do skupiny Elite se závodník dozví emailem, který mu přijde nejpozději do čtvrtka před závodem.
Obecné informace

Pravidla pro cyklistický závod:

 • Závodník je povinen po celou dobu jízdy na kolem mít na hlavě helmu. Pokud bude přistižen při jízdě bez helmy bude diskvalifikován.
 • Závodník smí na trati jít pěšky a kolo vést nebo nést, avšak tak, aby nepřekážel.
 • Všichni závodníci musí mít přilbu bezpečně zapnutou od té chvíle, kdy sundají kolo
  ze stojanu (na začátku cyklistické části), až do chvíle, kdy kolo předají organizátorům
  (na konci cyklistické části).
 • V případě jízdy bez helmy bude závodník / tým diskvalifikován.
 • Závodník je zodpovědný za technický stav svého kola.
 • Kolo nesmí mít mechanismus, který by jej urychloval.
 • Závodník musí absolvovat celou trať s jedním kolem (bicyklem). Může však svépomocí nebo za pomoci jiného závodníka odstraňovat vzniklé závady, a to i výměnou jednotlivých součástí.
 • Délka cyklistické části je na trati Na plno cca 47 km a u trati Na pohodu 27 km.
 • Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán – např. zpomalí, případně nahlásí své číslo.
 • Časový limit pro absolvování cyklistické části je stanoven na 4 hodiny u tratě Na plno 47 km a u tratě Na pohodu 27 km je časový limit 2 hodiny.

Diskvalifikace:

 • Nastane-li případ, že závodník zásadním způsobem poruší výše uvedená Pravidla závodu, např. nepoužije cyklistickou přilbu či neabsolvuje celou trať.
 • Dále bude závodník diskvalifikován, pokud se chová nesportovně, např. uráží jiné závodníky nebo pořadatele.
 • Vyřazen ze závodu bude také závodník, který svým chováním vážně narušuje bezpečnost ostatních závodníků.
 • Diskvalifikace může být udělena i zpětně, nebylo-li možno z objektivních důvodů udělit diskvalifikaci okamžitě, nebo bylo-li porušení pravidel zjištěno později.

Protesty:

 • Protest je podáván proti chování závodníka nebo proti podmínkám závodu.
 • Závodník může podat písemný protest řediteli závodu se vkladem 300 Kč, nejdéle do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků a pod podmínkou, že tento protest již nebyl ředitelem projednáván a nebylo k tomu učiněno rozhodnutí. Protest řeší ředitel závodu a následně vydává rozhodnutí, které nemá odvolání.
 • Protesty týkající se způsobilosti závodníka a tratí musí být podány řediteli závodu před startem závodu. Závodník, proti kterému byl vznesen protest, může závodit. Rozhodnutí o protestu bude učiněno před vyhlášením výsledků závodu.
 • Závodník, který protestuje proti chování jiného závodníka nebo vybavení jiného závodníka, musí podat protest řediteli závodu písemně do 15 minut po dokončení závodu.
 • Protesty týkající se chyb v časomíře musí být doručeny řediteli závodu do 15 minut od zveřejnění neoficiálních výsledků.

Protest musí obsahovat tyto informace:

 • Údajně porušené pravidlo
 • Místo a přibližný čas údajného porušení
 • Osoby, které se údajného porušení zúčastnily
 • Jména a podpisy svědků údajné události
 • Popis údajné události včetně nákresu, je-li to možné
mapa

Trasa vede z Mimoně, přes Vranov, Pavlinův Dvůr, Hvězdov, Skelnou Huť, Velkou Bukovou, Hradčanské stěny, pod obcí Brenná do Mimoně.

sobota 20.7.2024
 • 08:00 | Prezentace | mapa
 • 13:00 | Start | mapa
 • 15:30 | Vyhlášení výsledků | mapa
Startovné:
 • 450 Kč online
 • 550 Kč online
 • 650 Kč na místě

Přihlášky

 • Pořadatel je oprávněn se rozhodnout, že startovné některým závodníkům odpustí.
 • Slevu ze závodu je možno uplatnit pouze při on-line registraci. Slevu nelze uplatnit na místě.
 • Zaplacené startovné je nevratné (pokud není závodník pojištěný).
 • Na uvítací tašku mají nárok pouze závodnici s online zaplaceným startovným.

V ceně startovného: organizace závodu (větší část vede přes CHKO), čipová časomíra, startovní číslo, hustě značená trať se směrníky na trati, zdravotníky se sanitkou, zdravotníka na motorce na trati, občerstvovačka cestou, přítomnost servisu kol (platí se podle typu opravy), mytí kol, zajištění svozu z trati v případě poruchy nebo komplikací, teplé sprchy, dostatek mobilních toalet, parkování (nehlídané), jídlo po závodě, pití po závodě (pivo i nealko), fotky za závodu ve 100% kvalitě bez vodoznaků a uvítací tašku s užitečnými dárečky, které se hodí při sportu.

Kategorie
 • Muži do 29 let
 • Muži 20-29 let
 • Muži 30+
 • Ženy do 29 let
 • Ženy 30+
Elite start/skupina
 • Elite skupina je skupina závodníků, která má vymezenou pozici na startu závodu (před ostatními závodníky) na trati Na plno. Všichni závodnici Elite skupiny startují ve stejný čas. Tedy tato výhoda je pouze poziční.
 • Elite skupina je omezená na 50 závodníků.
 • O zařazení do Elite skupiny musí závodník sám požádat při vyplňování online formuláře
  na registraci závodu Tour de Ralsko.
 • 30 závodníků z celkového počtu závodníků (50) je po online registraci zahrnuto dle výsledného času z uplynulého ročníku Tour de Ralsko. Tito závodníci mají přednostní právo.
 • Zbývajících 20 závodníků v Elite skupině je na uvážení organizátora. A to dle výsledků
  z minulých ročníku Tour de Ralsko a nebo dle zaslaných výsledků z jiných závodů podobného charakteru.
 • Do Elite skupiny je možnost se přihlásit pouze při online registraci a pozice je závodníkovi přidělena až po zaplacení online startovného.
 • O přiřazení či nepřiřazení do skupiny Elite se závodník dozví emailem, který mu přijde nejpozději do čtvrtka před závodem.
Obecné informace

Pravidla pro cyklistický závod:

 • Závodník je povinen po celou dobu jízdy na kolem mít na hlavě helmu. Pokud bude přistižen při jízdě bez helmy bude diskvalifikován.
 • Závodník smí na trati jít pěšky a kolo vést nebo nést, avšak tak, aby nepřekážel.
 • Všichni závodníci musí mít přilbu bezpečně zapnutou od té chvíle, kdy sundají kolo
  ze stojanu (na začátku cyklistické části), až do chvíle, kdy kolo předají organizátorům
  (na konci cyklistické části).
 • V případě jízdy bez helmy bude závodník / tým diskvalifikován.
 • Závodník je zodpovědný za technický stav svého kola.
 • Kolo nesmí mít mechanismus, který by jej urychloval.
 • Závodník musí absolvovat celou trať s jedním kolem (bicyklem). Může však svépomocí nebo za pomoci jiného závodníka odstraňovat vzniklé závady, a to i výměnou jednotlivých součástí.
 • Délka cyklistické části je na trati Na plno cca 47 km a u trati Na pohodu 27 km.
 • Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán – např. zpomalí, případně nahlásí své číslo.
 • Časový limit pro absolvování cyklistické části je stanoven na 4 hodiny u tratě Na plno 47 km a u tratě Na pohodu 27 km je časový limit 2 hodiny.

Diskvalifikace:

 • Nastane-li případ, že závodník zásadním způsobem poruší výše uvedená Pravidla závodu, např. nepoužije cyklistickou přilbu či neabsolvuje celou trať.
 • Dále bude závodník diskvalifikován, pokud se chová nesportovně, např. uráží jiné závodníky nebo pořadatele.
 • Vyřazen ze závodu bude také závodník, který svým chováním vážně narušuje bezpečnost ostatních závodníků.
 • Diskvalifikace může být udělena i zpětně, nebylo-li možno z objektivních důvodů udělit diskvalifikaci okamžitě, nebo bylo-li porušení pravidel zjištěno později.

Protesty:

 • Protest je podáván proti chování závodníka nebo proti podmínkám závodu.
 • Závodník může podat písemný protest řediteli závodu se vkladem 300 Kč, nejdéle do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků a pod podmínkou, že tento protest již nebyl ředitelem projednáván a nebylo k tomu učiněno rozhodnutí. Protest řeší ředitel závodu a následně vydává rozhodnutí, které nemá odvolání.
 • Protesty týkající se způsobilosti závodníka a tratí musí být podány řediteli závodu před startem závodu. Závodník, proti kterému byl vznesen protest, může závodit. Rozhodnutí o protestu bude učiněno před vyhlášením výsledků závodu.
 • Závodník, který protestuje proti chování jiného závodníka nebo vybavení jiného závodníka, musí podat protest řediteli závodu písemně do 15 minut po dokončení závodu.
 • Protesty týkající se chyb v časomíře musí být doručeny řediteli závodu do 15 minut od zveřejnění neoficiálních výsledků.

Protest musí obsahovat tyto informace:

 • Údajně porušené pravidlo
 • Místo a přibližný čas údajného porušení
 • Osoby, které se údajného porušení zúčastnily
 • Jména a podpisy svědků údajné události
 • Popis údajné události včetně nákresu, je-li to možné
mapa

Trasa vede z Mimoně, přes Vranov, Pavlinův Dvůr, Hvězdov, Skelnou Huť, Velkou Bukovou, Hradčanské stěny, pod obcí Brenná do Mimoně.

sobota 20.7.2024
 • 08:00 | Prezentace | mapa
 • 10:00 | Start | odrážedla | mapa
 • 10:10 | Start | bobíci, bobice | mapa
 • 10:20 | Start | předžáci, předžákyně | mapa
 • 10:40 | Start | žáci 1, žákyně 1 | mapa
 • 11:00 | Start | žáci 2, žákyně 2 | mapa
 • 11:30 | Start | mladší žáci, žákyně | mapa
 • 12:00 | Start | starší žáci, žákyně | mapa
 • 12:30 | Vyhlášení výsledků | mapa
Startovné:
 • 100 Kč online
 • 100 Kč na místě

Přihlášky

 • Pokud jste registrováni do seriálu Dětský MTB Cup a máte zaplacené startovné na celý seriál závodů, tak startovné na Tour de Ralsku neplatíte.
 • Pořadatel je oprávněn se rozhodnout, že startovné některým závodníkům odpustí.
 • Slevu ze závodu je možno uplatnit pouze při on-line registraci. Slevu nelze uplatnit na místě.
 • Zaplacené startovné je nevratné (pokud není závodník pojištěný).
 • Na uvítací tašku mají nárok pouze závodnici s online zaplaceným startovným.

V ceně startovného: organizace závodu (větší část vede přes CHKO), čipová časomíra, startovní číslo, hustě značená trať se směrníky na trati, zdravotníky se sanitkou, zdravotníka na motorce na trati, občerstvovačka cestou, přítomnost servisu kol (platí se podle typu opravy), mytí kol, zajištění svozu z trati v případě poruchy nebo komplikací, teplé sprchy, dostatek mobilních toalet, parkování (nehlídané), jídlo po závodě, pití po závodě (pivo i nealko), fotky za závodu ve 100% kvalitě bez vodoznaků a uvítací tašku s užitečnými dárečky, které se hodí při sportu.

Kategorie
 • Odrážedla :...............................0-4 let (hromadný start, 2017 a mladší)
 • Bobíci, Bobice :.......................0-4 let (startují na kole, 2017 a mladší)
 • Předžáci, Předžákyně : ..........5 – 6 (2015 - 2016)
 • Žáci 1, Žákyně 1 :....................7 – 8 (2013 - 2014)
 • Žáci 2, Žákyně 2 :....................9 – 10 (2011 - 2012)
 • Mladší Žáci, Žákyně : ............11 – 12 (2009 - 2010)
 • Starší Žáci, Žákyně: ................13 – 14 (2007 - 2008)
Obecné informace

Pravidla pro cyklistický závod:

 • Závodník je povinen po celou dobu jízdy na kolem mít na hlavě helmu. Pokud bude přistižen při jízdě bez helmy bude diskvalifikován.
 • Závodník smí na trati jít pěšky a kolo vést nebo nést, avšak tak, aby nepřekážel.
 • Všichni závodníci musí mít přilbu bezpečně zapnutou od té chvíle, kdy sundají kolo
  ze stojanu (na začátku cyklistické části), až do chvíle, kdy kolo předají organizátorům
  (na konci cyklistické části).
 • V případě jízdy bez helmy bude závodník / tým diskvalifikován.
 • Závodník je zodpovědný za technický stav svého kola.
 • Kolo nesmí mít mechanismus, který by jej urychloval.
 • Závodník musí absolvovat celou trať s jedním kolem (bicyklem). Může však svépomocí nebo za pomoci jiného závodníka odstraňovat vzniklé závady, a to i výměnou jednotlivých součástí.
 • Délka cyklistické části je na trati Na plno cca 47 km a u trati Na pohodu 27 km.
 • Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán – např. zpomalí, případně nahlásí své číslo.
 • Časový limit pro absolvování cyklistické části je stanoven na 4 hodiny u tratě Na plno 47 km a u tratě Na pohodu 27 km je časový limit 2 hodiny.

Diskvalifikace:

 • Nastane-li případ, že závodník zásadním způsobem poruší výše uvedená Pravidla závodu, např. nepoužije cyklistickou přilbu či neabsolvuje celou trať.
 • Dále bude závodník diskvalifikován, pokud se chová nesportovně, např. uráží jiné závodníky nebo pořadatele.
 • Vyřazen ze závodu bude také závodník, který svým chováním vážně narušuje bezpečnost ostatních závodníků.
 • Diskvalifikace může být udělena i zpětně, nebylo-li možno z objektivních důvodů udělit diskvalifikaci okamžitě, nebo bylo-li porušení pravidel zjištěno později.

Protesty:

 • Protest je podáván proti chování závodníka nebo proti podmínkám závodu.
 • Závodník může podat písemný protest řediteli závodu se vkladem 300 Kč, nejdéle do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků a pod podmínkou, že tento protest již nebyl ředitelem projednáván a nebylo k tomu učiněno rozhodnutí. Protest řeší ředitel závodu a následně vydává rozhodnutí, které nemá odvolání.
 • Protesty týkající se způsobilosti závodníka a tratí musí být podány řediteli závodu před startem závodu. Závodník, proti kterému byl vznesen protest, může závodit. Rozhodnutí o protestu bude učiněno před vyhlášením výsledků závodu.
 • Závodník, který protestuje proti chování jiného závodníka nebo vybavení jiného závodníka, musí podat protest řediteli závodu písemně do 15 minut po dokončení závodu.
 • Protesty týkající se chyb v časomíře musí být doručeny řediteli závodu do 15 minut od zveřejnění neoficiálních výsledků.

Protest musí obsahovat tyto informace:

 • Údajně porušené pravidlo
 • Místo a přibližný čas údajného porušení
 • Osoby, které se údajného porušení zúčastnily
 • Jména a podpisy svědků údajné události
 • Popis údajné události včetně nákresu, je-li to možné
mapa
Účast
Pro fungování funkce kalendář závodů je třeba se přihlásit!
Fotogalerie
Další ročníky
Komentáře