Image for carousel.
Image for carousel.
Image for carousel.
ITW náměšťský cyklomaraton
21.9.2024

MTB cyklomaraton pro širokou veřejnost zařazený do Galaxy série 2024.

Závod se jede o pohár města Náměště nad Oslavou.

Náměšť nad Oslavou
sobota 21.9.2024
 • 07:30 až 11:00 | Prezentace | mapa
 • 11:30 | Start | mapa
 • 12:50 až 13:00 | Předpokládaný návrat prvních závodníků | časový limit 3 hodiny | mapa
 • 15:00 | Vyhlášení | mapa
Startovné:
 • 450 Kč platba předem
 • 500 Kč platba předem
 • 550 Kč platba předem a na místě

V ceně startovného je:

 • startovní číslo a vyhodnocení závodu čipovou technologií
 • taška se sponzorskými dárky
 • občerstvení na trati
 • jídlo v cíli
 • pití (pivo, limo)
Kategorie

muži A1 do 39 let
muži B1 40-49 let
muži C1 50 a více let
ženy D1 do 39 let
ženy E1 40 a více let

Občerstvení

2 občerstvovací stanice.

Na občerstvovacích stanicích bude k dispozici voda, iontový nápoj, tyčinky, ovoce a další. V cíli obou tras bude voda a čaj zdarma.

Obecné informace

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění,
 • souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů (pouze krátká trať), závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů (pouze krátká trať), nebo zákonného zástupce! Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bajkových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

mapa

Dva okruhy

sobota 21.9.2024
 • 07:30 až 11:00 | Prezentace | mapa
 • 12:00 | Start | mapa
 • 15:00 | Vyhlášení | mapa
Startovné:
 • 450 Kč platba předem
 • 500 Kč platba předem
 • 550 Kč platba předem a na místě

V ceně startovného je:

 • startovní číslo a vyhodnocení závodu čipovou technologií
 • taška se sponzorskými dárky
 • občerstvení na trati
 • jídlo v cíli
 • pití (pivo, limo)
Kategorie

M3 mládež-junioři 15 – 18 let
Z3 mládež-juniorky 15 – 18 let
A2 muži 19 – 39 let
B2 muži 40 – 49 let
C2 muži 50 – 59 let
D2 muži 60 a více let
E2 ženy 19 – 39 let
F2 ženy 40 a více let

Občerstvení

1 občerstvovací stanice.

Na občerstvovacích stanicích bude k dispozici voda, iontový nápoj, tyčinky, ovoce a další. V cíli obou tras bude voda a čaj zdarma.

Obecné informace

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění,
 • souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů (pouze krátká trať), závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů (pouze krátká trať), nebo zákonného zástupce! Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bajkových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

mapa

Jeden okruh

sobota 21.9.2024
 • 07:30 až 09:00 | Prezentace | mapa
 • 09:30 | Start | mapa
 • 10:45 | Vyhlášení | mapa
Startovné:
 • 100 Kč Platba předem a na místě
Kategorie

Z7 – žákyně nábor 2016 – 2017 (7 – 8 let)
M7 – žáci nábor 2016 – 2017 (7 – 8 let)
Z9 – žákyně nejmladší 2014 – 2015 (9 – 10 let)
M9 – žáci nejmladší 2014 – 2015 (9 – 10 let)
Z11 – žákyně mladší 2012 – 2013 (11 – 12 let)
M11 – žáci mladší 2012 – 2013 (11 – 12 let)
Z13 – žákyně starší 2010 – 2011 (13 – 14 let)
M13 – žáci starší 2010 – 2011 (13 – 14 let)

Obecné informace

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů. Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků.

mapa

7-8 roků 1 kolo dlouhé
9-10 roků 3 kola dlouhé
11-12 roků 4 kola dlouhé
13-14 roků 6 kol dlouhé

sobota 21.9.2024
 • 07:30 až 09:00 | Prezentace | mapa
 • 09:30 | Start | mapa
 • 10:45 | Vyhlášení | mapa
Startovné:
 • 100 Kč Platba předem a na místě

Odrážedla zdarma

Kategorie

O – odrážedla – společná pro kluky i děvčata
Z6 – děvčata 2018 a mladší (6 let a mladší)
M6 – kluci 2018 a mladší (6 let a mladší)

Obecné informace

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů. Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků.

mapa

Odrážedla jedno kolo kolem kostela
6 let a mladší 2 kola kolem kostela

Účast
Pro fungování funkce kalendář závodů je třeba se přihlásit!
Fotogalerie
Další ročníky
Komentáře